Prof. Dr.
Atilla EROĞLU

Göğüs Cerrahisi, Yemek Borusu Cerrahisi

Yemek Borusu Kanseri, Akciğer Kanseri, Göğüs  Duvarı Cerrahisi, Yemek Borusu Cerrahisi, Soluk Borusu Cerrahisi, Akciğer Kisti, Akalazya, Pnömotoraks, Mide Fıtığı, El ve Koltukaltı Terlemesi, Diyafragma Cerrahisi, Kapalı Akciğer ve Yemek Borusu Ameliyatları

 • Dr. Atilla Eroğlu 1995 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1996-2000 yıllarında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde Göğüs Cerrahisi ihtisası yaptı. 2001 yılında Yardımcı Doçent olarak atanan Dr. Eroğlu 2006 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör oldu.
 • 2007 yılında üç ay süreyle Amerika Birleşik Devletleri’nde Cleveland Clinic’te Dr. Rice ile beraber Minimal İnvaziv Göğüs Cerrahisi (Kapalı Göğüs Cerrahisi Ameliyatları) ve Özofagus (Yemek Borusu) ameliyatları konusunda çalıştı. 2016 yılında Malezya da bir süreliğine Yemek Borusu ameliyatları ile ilgili dersler verdi.
 • Ulusal ve Uluslararası 50’den fazla kongre ve konferansa davetli konuşmacı olarak katıldı.
 • Yurtiçi ve yurtdışından gelen birçok cerraha kliniğinde eğitim verdi.
 • 202 tanesi uluslararası, 56’sı ulusal dergilerde olmak üzere 258 makalesi ve 37 kitap bölüm yazarlığı mevcuttur. Türkiye’de uluslararası dergilerde en çok makalesi yayınlanan Göğüs Cerrahıdır. 90 tanesi Uluslararası kongrelerde olmak üzere 240’dan fazla bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirisi bulunmaktadır.
 • Yayınlarına uluslararası bilimsel çalışmalarda 3600’den fazla atıf yapıldı.
 • On sekiz yıldır Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı yapan Dr. Eroğlu, Dekan Yardımcılığı, Başhekim Yardımcılığı, Yüksekokul Müdürlüğü gibi birçok idari görevlerde bulundu.
 • Uluslararası 10 adet bilimsel projede Yönetici veya Araştırmacı olarak çalıştı.
 • Bilimsel kuruluşlarca verilmiş 6 adet başarı ödülü bulunmaktadır.
 • Türk Göğüs Cerrahisi Derneği tarafından yayınlanan ve alanında en büyük başvuru kitabı olan Yaklaşık 2000 sayfalık, 2 ciltlik Göğüs Cerrahisi Kitabı’nda Editör Yardımcılığı yaptı.
 • Alanıyla ilgili birçok ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşta yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır
 • Web of Science’da indexlenen (SCI-E) Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi’nin Editörlüğünü yapmaktadır. Birçok ulusal ve uluslararası bilimsel dergide Editörlük, Yayın kurulu üyeliği ve Hakemlik görevlerini yürütmektedir.
 • Türk Göğüs Cerrahisi Derneği’nde Genel Sekreterlik görevini yürütmektedir.
 • Yemek Borusu ve diyafragma hastalıkları ile ilgili birçok operasyonu kapalı yöntemlerle ülkemizde ilk kez gerçekleştiren ve en çok yapan cerrahtır.
 • Ülkemizde Çocuk Göğüs Cerrahisi ameliyatlarını yapabilen ender cerrahlardan birisidir.
 • Akciğer, Göğüs Duvarı, Nefes Borusu, Diyafragma, Plevra, Travma, Çocuk Göğüs ve Yemek Borusu hastalıklarının tedavisini kapalı cerrahi yöntemlerle başarılı bir şekilde yapmaktadır.