Akciğerde Nodül

Birçok insanda akciğer nodülleri vardır. Solunum yolu hastalıkları ve enfeksiyonlar akciğerlerde nodüllerin oluşmasına neden olabilir. Çoğu akciğer nodülü akciğer kanseri belirtisi değildir ve tedavi gerektirmez.

Akciğer nodülü nedir?

Akciğerde nodül, akciğerde oluşan anormal bir büyümedir. Akciğerde bir nodül veya birkaç nodül olabilir. Nodüller bir akciğerde veya her ikisinde de gelişebilir.

Çoğu akciğer nodülü iyi huyludur (kanserli değildir). Nadiren, akciğer nodülleri akciğer kanseri belirtisidir.

Akciğer nodülleri, akciğer grafileri veya Bilgisayarlı Tomografi (BT) gibi görüntüleme taramalarında ortaya çıkar. Nodül akciğerde bir nokta, bozuk para veya gölge olarak görülebilir.

Akciğer nodülleri ne kadar yaygındır?

Akciğer nodülleri çok yaygındır. Göğüs röntgeni veya  Bilgisayarlı Tomografi taraması yapılan yetişkinlerin yarısında akciğer nodülü görülebilir.

Akciğer nodülleri akciğer kanseri belirtisi midir?

Akciğer nodüllerinin yaklaşık %90’ı iyi huyludur. Enfeksiyonlar ve yara izi de dâhil olmak üzere birçok şey iyi huylu akciğer nodüllerine neden olabilir. Akciğer nodülünüz varsa, nedeni belirlemek ve akciğer kanserini ekarte etmek için ek testler istenebilir.

Akciğer nodüllerine ne sebep olur?

Bir enfeksiyon veya hastalık akciğer dokusunu alevlendirdiğinde, küçük bir hücre yığını (granülom) oluşabilir. Zamanla, bu granülom akciğerde kalsifiye olabilir veya sertleşerek kanserli olmayan bir akciğer nodülüne neden olabilir.

Neoplazm, akciğerdeki hücrelerin anormal büyümesidir. Kanserli neoplazma türleri arasında akciğer kanseri ve karsinoid tümörler bulunur .

Kanserli olmayan akciğer nodüllerinin diğer nedenleri şunlardır:

 • Romatoid artrit ve sarkoidoz gibi otoimmün hastalıklar
 • Histoplazmoz gibi mantar enfeksiyonları
 • Tüberküloz gibi solunum sistemi enfeksiyonları
 • Yara dokusu
 • Damar patolojileri

Akciğer nodülleri için risk faktörleri nelerdir?

Herkeste akciğer nodülü gelişebilir. Aşağıdaki durumlarda bir nodülün kanser olma olasılığı daha yüksektir:

Eski veya halen sigara içiyorsa.

 • 65 yaşından büyükler
 • Ailede kanser öyküsü varsa
 • Göğüs bölgesine alınan radyasyon tedavisi
 • Asbest, radon veya sigara dumanına maruz kalmak

Akciğer nodüllerinin belirtileri nelerdir?

Küçük akciğer nodülleri nadiren semptomlara neden olur. Büyüme hava yoluna baskı yaparsa öksürük ve hırıltılı solunuma neden olabilir. Ayrıca nadiren, erken evre akciğer kanserine işaret edebilecek belirtilere neden olabilir. Akciğer nodülleriniz varsa ve aşağıdakileri yaşamaya başlarsanız doktorunuza başvurun:

 • Göğüs ağrısı
 • Kronik öksürük veya kan tükürme
 • Yorgunluk
 • Ses kısıklığı
 • İştahsızlık ve açıklanamayan kilo kaybı
 • Bronşit veya pnömoni gibi tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları
 • Nefes darlığı (dispne) veya hırıltı

Akciğer nodülleri nasıl teşhis edilir?

Çoğu insan, bir prosedür veya başka bir amaç için hazırlık olarak bir görüntüleme testi yaptırdıktan sonra akciğer nodülü olduğunu öğrenir. Bulgular genellikle bir sürprizdir. Bir görüntüleme testi akciğer nodülü gösteriyorsa, doktorunuz aktif gözetim önerebilir. Altı ila 12 ay içinde başka bir Bilgisayarlı Tomografi taraması yapılır. İki yıllık gözetim süresi boyunca aynı boyutta kalan nodüllerin kanser olma olasılığı çok düşüktür. 

Nodül büyükse veya büyüyorsa başka testler istenebilir. Bu testler şunları içerir:

 • Bronkoskopi: Bronkoskop ile nodülden bir doku örneği alınır ve kanser hücreleri için analiz yapılır.
 • Bilgisayarlı Tomografi taraması kılavuzluğunda biyopsi: Akciğerin dış kısmındaki nodüller için, ince bir iğneyi deriden akciğere yönlendirmek için BT görüntülerini kullanır. Bu iğne biyopsisi , anormal hücreleri incelemek için nodülden doku örnekleri alır.
 • Pozitron emisyon tomografisi (PET) taraması:  PET taraması, organlardaki hastalıklı hücreleri tespit etmek için yapılır.

Akciğer nodülleri nasıl yönetilir veya tedavi edilir?

Küçük ve kanserli olmayan akciğer nodülleri genellikle tedavi gerektirmez. Enfeksiyonunuz varsa, antibiyotik veya mantar önleyici ilaçlar gibi tedavilere ihtiyacınız olabilir. Nodül büyür, sorunlara neden olur veya kanserliyse ameliyat gerekebilir. Kanserli olmayan ve kanserli akciğer nodülleri çıkarmak için cerrahi işlem yapılır.

Video yardımlı göğüs cerrahisi (VATS): VATS sırasında, cerrah birkaç küçük göğüs kesisinden bir torakoskop (kameralı sistem) ve küçük cerrahi aletler kullanarak nodülü çıkarır.

Akciğer nodüllerini nasıl önleyebilirim?

Akciğerlerinizi korumak için yapabileceğiniz en iyi şey sigarayı bırakmaktır. Ancak akciğer nodüllerini önlemek için yapabileceğiniz hiçbir şey yok.

Akciğer nodülleri olan insanlar için prognoz (görünüm) nedir?

Çoğu akciğer nodülü kanserli değildir ve tedavi gerektirmez. Kanserli olmayan bir akciğer nodülü yaşam kalitenizi etkilememelidir.

Önemli bir not

Akciğer nodülleri oldukça yaygındır ve genellikle endişe nedeni değildir. Yine de, akciğerinizde bir leke olduğunu öğrenmek endişe verici olabilir. Neyse ki, akciğer nodüllerinin çoğu akciğer kanseri belirtisi değildir. Çoğu iyi huylu akciğer nodülünün tedaviye ihtiyacı yoktur. Bir nodül kanserliyse, en iyi eylem planı için sonraki adımları doktorunuza danışın.

Hastalığın her aşamasında sizlere yardımcı olabiliriz.

 • Akciğer Nodülü yakın doktor takibi gerektirir, İhmale gelmez!
 • Deneyimli ekibimiz tarafından Akciğer Nodülü takip ve tedavisi en gelişmiş yöntemlerle güvenli ve başarılı bir şekilde yapılmaktadır.