Diyafram Hastalıkları

DİYAFRAGMA FELCİ

Diyafram, göğüs ve karın boşluklarını ayıran bir kastır; frenik sinirler tarafından kontrol edilir. Diyafragma felci nadirdir. Diyaframın bir tarafının felç olduğu hastalarda, kişiler nefes darlığı için başka bir neden (astım, amfizem vb.) olmadıkça genellikle hiçbir belirti göstermeyebilir. Felçli bir diyafram normalden daha yüksek olduğu için akciğere baskı yapar ve hastanın normal nefes almasını engeller. Ayrıca, bir hasta nefes aldığında, diyafram genellikle havayı akciğere çekmek için aşağı doğru hareket eder. Paradoksal olarak, felçli bir diyafram yukarı doğru hareket eder ve akciğeri daha da sıkıştırır.

Diyafram Felci Belirtileri nelerdir?

 • Nefes darlığı
 • Ortopne (nefes darlığı yatarken daha kötü ve otururken daha iyi)
 • Tükenmişlik
 • Uykusuzluk hastalığı

Diyafram Felci Nedenleri ve Risk Faktörleri nelerdir?

Frenik sinirin bir tümör tarafından tutulduğu, sıkıştırıldığı, kesildiği için çalışmadığı birçok durum vardır:

 • Kalp veya boyun ameliyatlarından sonra frenik sinir yaralanması gibi cerrahi travma
 • Yenidoğanlarda ve bebeklerde doğum travması
 • ALS, multipl skleroz, kas distrofisi, Guillain-Barre sendromu gibi nörolojik hastalıklar
 • Omurilik bozuklukları ve felç
 • Bir tümörü çıkarmak için frenik sinirin kesildiği veya çıkarıldığı Göğüs Cerrahisi ameliyatları
 • Kronik pnömoni, bronşit veya kalp ritim bozuklukları
 • Tiroid ve otoimmün hastalık

Teşhis nasıl konulur?

Solunum fonksiyon testi: Yatarken ve ayaktayken.
Bir kişi uzanırken akciğer kapasitesi genellikle yaklaşık yüzde 10 azalır
İki taraflı diyafram felci olan hastalar akciğer kapasitesinde yüzde 70 ila 80’lik bir azalma yaşayabilirken, tek taraflı diyafram felci olan hastalar yüzde 50’lik bir azalma yaşayabilir.
FEV 1 = normalin %60-70’i
Toplam Akciğer Kapasitesi: Normalin %60-70’i
Göğüs röntgeni: Diyafram normalden daha yüksektir
Koklama Testi: Floroskopi ile radyolog, hasta burnunu çekerken diyaframı izler. Normal bir akciğer aşağı doğru hareket eder ve akciğer genişler. Felçli bir diyafragma, akciğeri sıkıştırmak için yukarı doğru hareket eder.
Frenik sinir uyarı testi sinirin çalışmadığını gösterir.
Toraksın bilgisayarlı tomografisi (BT) taraması diyaframın yüksek olduğunu gösterir ve frenik sinirde tümör olmadığından emin olmak için yapılır.
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI): Omurilik veya sinir köklerininde altta yatan bir durum olup olmadığını belirlemek için yapılır

Tedavi seçenekleri nelerdir?

Doktorlar hastanın genel durumunu, semptomların şiddetini, diyafram felcinin süresini, diğer koşulları ve felcin altında yatan herhangi bir neden olup olmadığına göre karar verir. Tedavi seçenekleri şunları içerir:

Destekleyici tedavi ile gözlem (hastanın semptomları yoksa veya semptomlar hafifse ve hastanın sağlığı iyiyse veya kendiliğinden iyileşme olasılığı varsa).

Noninvaziv solunum yardımı, özellikle geceleri.

Diyafragma plikasyonu, diyafram boyunca tekrarlanan bir dizi sürekli sütür uygulayarak ve kası gerginleştirerek diyaframı aşağı çeken cerrahi bir işlemdir. Bu prosedür, tek taraflı veya iki taraflı felçli hastalarda uygulanır. Ameliyat, akciğerin daha iyi genişlemesine ve ventilasyonu iyileştirmesine izin verir. Plikasyon genellikle kapalı cerrahi tekniklerle yapılır.

Diyafragma Felci için prognoz nasıldır?

Tek taraflı felç için prognoz, altta yatan bir akciğer hastalığı olmaması koşuluyla oldukça iyidir. Bazen hastalar herhangi bir tıbbi müdahale olmaksızın iyileşirler.

İki taraflı felç için prognoz hastanın genel durumuna bağlıdır. Ancak yaşam kalitesi düşük olmaya devam eden hastalar için cerrahi en iyi seçenektir.

Hastalığın her aşamasında sizlere yardımcı olabiliriz.

 • Kliniğimizde Diyafragma Felcli hastalara yaklaşık 40 yıllık bir tecrübe ile en gelişmiş teşhis ve tedavi yöntemleri ile hizmet vermekteyiz.
 • Deneyimli ekibibimizle diyafragma plikasyonu ameliyatları kapalı yöntemlerle başarılı bir şekilde yapılmaktadır.