Timoma

Timik epitelyal tümörler, nadir görülen tümörlerdir. Anormal kitle, akciğerler arasında ve kalbe yakın bölgede büyür. Bu nadir tümörler arasında en yaygın olanı timomalardır.

Timomaların çoğu yavaş büyümesine rağmen, bazıları tekrarlayabilir ve metastaz yapabilir. Bu nedenle mümkünse bu tümörler ameliyatla alınır. Genellikle çoğu insan, tümörün tamamen çıkarılmasından sonra herhangi bir ek tedaviye ihtiyaç duymaz. Ancak bazı durumlarda radyasyon veya kemoterapi gibi ameliyat öncesi veya sonrası ek tedavi önerilir.

Timomaların yaklaşık %40’ı ek semptomlara yol açabilen paraneoplastik sendromla ilişkilidir. Ayrıca, bir otoimmün bozukluk olan miyastenia gravisli kişilerin yaklaşık %15 ila %20’sinde timoma olduğu bulunmuştur. Son çalışmalar, bazı kişilerde miyastenia gravis semptomlarının timektomi ile hafifletilebileceğini göstermiştir.

Kliniğimiz, kapalı timoma ameliyatları konusunda büyük bir tecrübeye sahiptir. Nörologlar, Tıbbi Onkologlar, Göğüs Cerrahları, Radyasyon Onkologları, Patologlar ve Radyologlardan oluşan multidisipliner bir ekip tarafından tüm hastalar değerlendirilir.

Hastalığın her aşamasında sizlere yardımcı olabiliriz.

  • Kliniğimizde genellikle video yardımlı torakoskopi (Kapalı ameliyat) ile tümörün rezeksiyonu yapılır.
  • Multidisipliner ekibimiz, ameliyattan sonra her bir kişiyi yeniden değerlendirir ve gerekli görüldüğü takdirde ek tedavi için önerilerde bulunur.
  • Deneyimli ekibimiz tarafından Timus Bezi (Timoma, Timus Büyümesi ve Timus Kanseri) ameliyatları en gelişmiş kapalı ve açık cerrahi yöntemlerle güvenli ve başarılı bir şekilde yapılmaktadır.