Zenker Divertikülü

Zenker Divertikülü Nedir?

Zenker Divertikülü, Yemek borusu duvarında oluşan anormal bir torba veya ceptir. Zenker divertikülü, üst yemek borusu sfinkterinin hemen üzerinde sindirim sisteminin girişinde boğazda oluşan bir kesedir.

Zenker divertikülüne ne sebep olur?

Zenker divertikülünün nedeni, üst yemek borusu sfinkterinin (krikofaringeus kası olarak da adlandırılır) anormal şekilde gerilmesidir. Bu kasın gerilmesinin bir sonucu olarak, bu sfinkter kasının üzerinde boğaz duvarı boyunca basınç oluşur. Bu kasın hemen üzerinde boğaz duvarının göreceli olarak zayıf bir noktası vardır ve yutma sırasında bu zayıf bölgeye uygulanan göreceli artan basınç sonucunda divertikül oluşur. Torbanın altındaki yemek borusu üst sfinkter basıncı normalden daha sıkı olduğundan, yiyecek ve sıvıların yemek borusuna geçmesi daha zordur ve bunun yerine divertikül cebine veya hatta boğaza geri dönmeye ve yetersizliğe neden olur.

Zenker divertikülünün belirtileri nelerdir?

Belirtiler yutma güçlüğü, yutulan maddenin boğaza yapıştığını hissetme, yutmada yetersizlik, kilo kaybı, ağız kokusu, boğulma ve öksürmeyi içerir. Yutulan materyal divertikülde birikebilir ve yemekten uzun süre sonra kusar. Hapları yutmak zor olabilir. Zenker divertikülü olan bazı kişilerde sadece hafif belirtiler olabilir, ancak zamanla kese büyümeye devam eder ve daha şiddetli hale gelir.

Zenker divertikülü nasıl teşhis edilir?

Zenker divertikülü, üst endoskopi veya özofagus grafisi (baryumlu yemek borusu grafisi) veya modifiye baryum yutma çalışması (videofloroskopik baryum yutma çalışması) sırasında teşhis edilir. Bu testler, yutma problemlerinin araştırılması sırasında yapılır.

Zenker divertikülü için tedavi seçenekleri nelerdir?

Zenker divertikülü tespit edildikten ve yutma güçlüğünün nedeninin bu olduğu belirlendikten sonra tedavi seçenekleri düşünülebilir. Cerrahi standart tedavidir, ancak daha yaşlı veya zayıf hastalar için yaşam tarzı ve diyet değişiklikleri düşünülebilir.

Zenker divertikülünün tedavisinin amacı, sıkı yemek borusu üst sfinkter basıncının neden olduğu yutma tıkanıklığını gidermek ve yutulan materyalin divertikül içine geçişini ve birikmesini ortadan kaldırmaktır. Büyük veya komplike bir divertikül için, divertikül kesesini çıkarmak şeklindeki boyun cerrahisi gereklidir (Zenker divertikülektomisi). Endoskopik krikofaringeal miyotomi (divertikülotomi), Zenker divertikülünün tedavisinde bir diğer alternatif tedavi yöntemidir. Bu işlem, tıkanıklığı ortadan kaldırmak için sıkı üst yemek borusu sfinkterinin kasını ve yemek borusu ile kese arasındaki duvarı kesmeyi içerir. Bu işlem, yutulan materyalin divertikülden yemek borusuna kolayca geçmesi için yemek borusunun anatomisini yeniden şekillendirir.

Hastalığın her aşamasında sizlere yardımcı olabiliriz.

  • Deneyimli ekibimiz tarafından Zenker Divertikülü ameliyatları kapalı ve açık cerrahi yöntemlerle güvenli ve başarılı bir şekilde yapılmaktadır.