Kapalı Akciğer ve Yemek Borusu Ameliyatları

VATS (Video Yardımlı/Kapalı Göğüs Cerrahisi)
Video Yardımlı Göğüs Cerrahisi, Minimal İnvaziv Göğüs Cerrahisi veya Kapalı Göğüs Cerrahisi de denilen, küçük kesiler yoluyla yapılan ameliyatları ifade eder. Akciğer hastalıkları ve göğüs kafesi içindeki bir çok hastalığın teşhis ve tedavisinin açık ameliyat ile değil , kapalı ameliyatlar ile yapılmasıdır. Akciğer, mediasten ve yemek borusunun cerrahi hastalıklarında kapalı yöntemlerin açık ameliyatlara belirgin teknik üstünlüğü nedeni ile tüm dünyada giderek artan oranda kullanıldığını görmekteyiz.

VATS prosedüründe, göğüs duvarında küçük boyutlu bir ya da birkaç kesi yapılır. Bir kesiye kamera yerleştirilerek içerdeki görüntü monitöre yansıtılarak hasta başında olan cerrah ve tüm ekip tarafından izlenebilmektedir. Diğer kesilerden de tekniğe uygun cerrahi aletler ile göğüs kafesinin içerisine girilip gerekli ameliyat gerçekleştirilir.

Kapalı cerrahinin, açık ameliyatlardan farkı nedir?

Akciğer, mediasten ve yemek borusunun cerrahi hastalıklarında video-yardımlı cerrahi, cerrahların pek çok kompleks işlemi, geleneksel yöntemlere göre daha hassas, daha esneklikle, daha kontrollü ve güvenli yapmasını sağlar. Akciğer kanserlerinde lenf bezlerinin temizlenmesi, video yardımlı ameliyatlarda daha başarılı şekilde yapıldığından, onkolojik bir üstünlük sağlar.

Avantajları nelerdir?

Video yardımlı sistemi kullanan cerrahlar, geleneksel yöntemler ile karşılaştırıldığında, operasyon sırasında daha yüksek bir hassasiyet, esneklik ve kontrol ile cerrahi alanın daha iyi görüntüsü avantajına sahip olurlar.

Uygun hastalar için VATS yaklaşımı potansiyel olarak aşağıdaki faydaları sağlar:

 • Hastanede daha kısa kalış süresi. Yalnız hastanede ameliyat sonrası değil, taburculuktan sonraki dönemde de hastalar için konfor sağlar.
 • Ameliyat sonrası dönemde daha az ağrı ve dolayısıyla daha az ağrı kesici ilaç ihtiyacı
 • Daha az kronik ağrı
 • Hastaneden ayrıldıktan sonra daha hızlı iyileşme süresi
 • Geleneksel akciğer cerrahisine kıyasla benzer sağkalım
 • Yüksek hasta memnuiyet oranı,
 • Güvenli bir yöntem,
 • Açık cerrahiye göre yapılan kesiler oldukça küçüktür ve daha iyi kozmetik görünüm avantajı vardır
 • Omuz hareket kısıtlılığının daha az olması
 • Daha az kalp ile ilgili sorunlar görülmesi (atrial fibrilasyon gibi)
 • Solunum fonksiyonu açısında daha konforludur
 • Daha az komplikasyon oranı ( daha az pnömoni gibi)
 • Bağışıklık sistemi daha az etkilenmekte,
 • Hastanede yatış süresi kısaldığından normal yaşama daha hızlı şekilde dönülür.

Riskleri var mı?

Kapalı Göğüs Cerrahide geleneksel yöntemlerdeki benzer komplikasyonlar daha düşük oranlarda görülmektedir. Cerrahi ekipmanları göğüs boşluğu içerisinde çevre dokulara en az zararı vererek, komplikasyon oranının azalmasını sağlar.

Her hastada uygulanabilir mi?

Video Yardımlı Göğüs Cerrahisi hastalarının büyük bir bölümünde uygulanması gereken rutin ameliyat şeklidir. Fakat bu cerrahi, her hasta için bir seçenek olmayabilir. Cerrah, kapalı cerrahinin o hastada uygun olup olmadığını, yararları ve risklerini, açık cerrahi yöntemlerle karşılaştırarak hastaya anlatır.

Hangi hastalıklarda tercih edilmelidir?

Video yardımlı cerrahi, akciğer, mediasten, yemek borusu ve plevranın hemen hemen bütün hastalıklarında güvenle uygulanabilir. Özellikle “Yemek borusu kanseri”, “yemek borusunun iyi huylu hastalıkları”, erken evre “akciğer kanserleri”, göğüs boşluğunda her iki akciğer arasında bulunan “mediasten” denilen bölgenin tümörleri ve kistleri, “diyafragma hastalıkları”, “timoma”, “Miyastenia Gravis”( timektomi), gibi göğüs cerrahi hastalıklarında başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir. Akciğer ve yemek borusu kanserlerinde lenf bezlerinin temizlenmesi, video yardımlı ameliyatlarda daha başarılı şekilde yapıldığından, onkolojik bir üstünlük sağlar.

Hastalığın her aşamasında sizlere yardımcı olabiliriz.

 • Kliniğimizde ameliyatlarımızın büyük bir kısmı, kapalı cerrahi tekniklerle başarılı ve güvenli bir şekilde yapılmaktadır.
 • Bütün hastalara kapalı cerrahi ile başlayıp ameliyat esnasında ihtiyaç duyulursa açık yöntemlere geçebiliyoruz.
 • Açık cerrahiye geçilse bile geçmiş yıllardaki büyük cilt kesileri yerine daha küçük kesilerle ameliyatlarımızı bitiriyoruz.
 • Deneyimli ekibimiz tarafından Kapalı Akciğer ve Yemek Borusu Ameliyatları en gelişmiş tekniklerle güvenli ve başarılı bir şekilde yapılmaktadır