Yemek Borusu Leiomyomu (Yemek Borusunun İyi Huylu Tümörü)


Leiomyom, iyi huylu yemek borusu tümörlerinin en sık görülenidir. Yemek borusunun tüm iyi huylu tümörlerinin %70’den fazlasını oluşturur. Genellikle erkeklerde, 20-50 yaşlar arasında, yemek borusunun orta ve alt 1/3’lük kısmında, tek, düzgün sınırlı kitle şeklinde ortaya çıkar. Leiomyom, yemek borusu duvarında yavaş bir şekilde büyür. Tümör genellikle belirti vermez ve başka nedenlerle yapılan incelemelerde tesadüfen ortaya çıkar.

En sık karşılaşılan semptomlar nelerdir?

  • Yutma güçlüğü (disfaji),
  • Göğüs ağrısı,
  • Nefes darlığı
  • Kilo kaybıdır.

Teşhis nasıl konulur?

  • İlaçlı Yemek Borusu grafisi (özofagogram),
  • Endoskopi: Mukoza bütünlüğünün korunmuş olması ve lümene doğru büyümüş düzgün sınırlı lezyon olması karakteristiktir
  • Bilgisayarlı Tomografi
  • Endoskopik Ultrasonografi (EUS): Son zamanlarda kullanılan, iyi huylu lezyonların tanımlanmasında son derece faydalıdır.

Yemek borusu Leiomyomlarının tedavisi nasıldır?

Leiomyom teşhis edildiğinde, hasta belirtiler olmasa bile çıkarılmasını savunanlar olduğu gibi, asemptomatik ve küçük leiomyomlarda hastanın sık aralıklarla takibini önerenler de vardır. Kanaatimizce leiomyom teşhis edildiğinde belirtiler olmasa bile çıkarılmalıdır. Çünkü tedavi yapılmadığında veya gecikildiğinde ileride semptomlar ortaya çıkabilir. Cerrahi yaklaşımla hem tanı hem de tedavi aynı anda gerçekleştirilmiş olur.

Yemek borusu leiomyomların tedavisinde seçilmesi gereken cerrahi işlem çıkarılmasıdır. Cerrahi yaklaşıma karar vermede, tümörün tek ya da çoklu oluşu, büyüklüğü ve lokalizasyonu yol göstericidir. Özellikle son yıllarda kapalı ameliyat (torakoskopik cerrahi-VATS) avantajları dolayısıyla çok tercih edilmektedir. Ayrıca Mide ile yemek borusu bileşkesinde veya yakınında lokalize iyi huylu tümörlerde laparoskopi tercih edilir.

Kapalı cerrahi yaklaşımın açık cerrahi ile mukayese edildiğinde, daha kozmetik olması, daha az cerrahi travma, daha az ağrı ve ameliyat sonrası solunum fonksiyonlarının daha iyi olması gibi avantajları vardır.

Yemek borusu leiomyomun kapalı cerrahi ile tedavisinin, VATS konusunda deneyimli merkezlerde ve deneyimli kişilerce etkin ve güvenli bir biçimde yapılabileceği de altı çizilmesi gerekli önemli bir husustur.

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=5qsqQsXG22U&t=61s

Hastalığın her aşamasında sizlere yardımcı olabiliriz.

  • Kliniğimizde 2010 yılından itibaren Yemek borusu Leiomyomlarının tümü kapalı cerrahi müdahale ile başarılı ve güvenli bir şekilde tedavi edilmiştir.
  • Yemek borusu Leiomyomlarının kapalı cerrahi tedavisi konusunda kliniğimiz Türkiye de en tecrübeli merkez konumundadır.