Pektus Ekskavatum (Kunduracı Göğüs)

Pektus ekskavatum, Kunduracı Göğüs veya Batık Göğüs, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülür. Belirtileri insanları fiziksel ve psikolojik olarak etkileyebilir. Genellikle ilk gençlik yıllarında fark edilir, kapalı veya geleneksel açık ameliyatlarla düzeltilebilir.

Pektus Ekskavatum nedir?

Pektus ekskavatum, göğüs kafesinin içe doğru büyüdüğü ve göğüs duvarında gözle görülür ve bazen ciddi bir girintiye neden olduğu anormal bir göğüs kafesi gelişimidir. Kunduracı Göğüs, “Batık Göğüs” veya “Huni Göğüs” olarak da bilinen pektus ekskavatum, Nuss prosedürü adı verilen minimal invaziv cerrahi teknik veya Ravitch prosedürü olarak bilinen geleneksel açık cerrahi ile düzeltilebilir.

Pektus ekskavatum hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülür, ancak en yaygın olarak gençlik yıllarının başlarında fark edilir. Yetişkinler, tedavi olmadan önce uzun yıllar boyunca pektuslarının farkındadır.

Pektus ekskavatumun belirtileri nelerdir?

Pektus nedeniyle hastaların göğüs kafesinde daha az yer olabilir, bu da kalp ve akciğer fonksiyonlarını sınırlayabilir. Belirtiler hem fiziksel hem de psikolojik olabilir.

Fiziksel semptomlar şunları içerebilir:

 • Egzersiz ile nefes darlığı
 • Akranlarına kıyasla daha az dayanıklılık
 • Tükenmişlik
 • Göğüs ağrısı
 • Düzensiz kalp atışı

Psikolojik belirtiler şunları içerebilir:

 • Göğsün görünümünden dolayı utanç duygusu
 • Özgüven problemleri
 • Klinik depresyon

Kimler tedavi görmeli?

Pektus ekskavatum oldukça yaygın bir doğuştan deformitedir. Erkeklerde kadınlardan daha sık görülür. Hastalar, pektuslarından fiziksel belirtiler ve/veya psikolojik belirtiler yaşıyorlarsa tedaviye başvurmalıdırlar.

Pektus ekskavatum nasıl teşhis edilir?

Pektus ekskavatum tanısı basit bir fizik muayene ile konur. Bazen bu durum erken gençlik yıllarına kadar fark edilmez. MRI veya BT taraması ile göğüs görüntüleme ve kardiyopulmoner (kalp ve akciğerler) egzersiz testi de dâhil olmak üzere daha ayrıntılı bir çalışma, pektusun ne kadar ciddi olduğunu ve kardiyopulmoner (kalp ve akciğer) işlevi üzerindeki etkisini doğru bir şekilde ölçer. Pektus ekskavatumu değerlendirmek için ekokardiyogram ve solunum fonksiyon testleri (SFT’ler) de kullanılabilir.

Pektus ekskavatum nasıl tedavi edilir?

Pektus ekskavatum cerrahi olarak tedavi edilebilir. Pektus ekskavatum ameliyatının en önemli amacı, hastanın solunumunu ve kalp fonksiyonunu iyileştirmek için göğüs deformitesini düzeltmektir. Göğüs kemiğinin daha normal, dışa dönük bir konuma yeniden konumlandırılması, kalp ve akciğerler üzerindeki baskıyı azaltarak daha normal çalışmasına izin verir. Göğsün görünümü de önemli ölçüde iyileştirilir ve olabilecek herhangi bir psikolojik semptom da giderilir.

Pektus ekskavatum, Nuss prosedürü adı verilen kapalı cerrahi teknik veya Ravitch prosedürü olarak bilinen geleneksel cerrahi ile düzeltilebilir. Cerrahınız, çeşitli değişkenlere dayanarak hangi işlemin en uygun olduğunu size önerecektir.

Nuss prosedürü: İşlemi yönlendirmek için göğse küçük bir kamera yerleştirildikten sonra, göğsün her iki tarafında iki küçük kesi yapılır ve göğüs kemiğinin altına kavisli bir çelik bar (çubuk) yerleştirilir. Her hasta için ayrı ayrı kıvrılan çelik bar, çöküntüyü düzeltmek için kullanılır ve her iki taraftan göğüs duvarına sabitlenir. Bar 2-3 yıl yerinde bırakılır ve daha sonra çıkarılır.
Ravitch prosedürü: Pektus ekskavatumun “geleneksel” veya “açık” cerrahi onarımı olarak da bilinen Ravitch prosedürü, göğüs kafesinin ön tarafında, aşırı büyümüş olan kaburgaların kıkırdaklı kısmının çıkarılmasını içeren bir kesi ile yapılır. Bu, göğüs kemiğinin kalpten ve akciğerlerden uzağa ve göğüs duvarının normal düzlemine doğru çekilmesini sağlar. Göğüs kemiğini yeni konumunda stabilize etmek için genellikle küçük bir plaka ve küçük vidalar kullanılır. Alternatif olarak, göğüs kemiğinin arkasına 6 ila 12 ay boyunca yerinde tutmak için küçük bir metal çubuk yerleştirilebilir. Çubuk daha sonra çıkarılır. Bu çubuk, Nuss prosedüründe kullanılan çubuktan daha küçüktür.

Pektus ekskavatum cerrahi onarımının faydaları nelerdir?

Pektus ekskavatum onarımının amacı, işlevi bozabilecek kalp ve akciğerler üzerindeki baskıyı azaltmaktır. Bu tipik olarak nefes alma, egzersiz intoleransı ve göğüs ağrısında iyileşmelere yol açar. Pektus ekskavatum hastaları ameliyattan sonra nefes alma ve dayanıklılıklarının normal olduğunu ve kendilerini psikolojik olarak daha iyi hissettiklerini söylerler.

Ana sorunu göğsün anormal görünümü olan hastalarda, özgüvenlerinde dramatik, olumlu değişiklikler olmuştur. Hastalarda, klinik depresyonun tamamen çözüldüğü görülmüştür.

Hem Ravitch hem de Nuss prosedürleri mükemmel sonuçlara sahiptir ve hastalar iyileşmeyi takiben hissettiklerinden ve görünümlerinden neredeyse her zaman memnundurlar. Her iki prosedür için tekrarlama (tekrar olur) oranı %1’den azdır.

Pektus ekskavatumun cerrahi onarımının riskleri nelerdir?

Pektus ekskavatumun cerrahi onarımı, diğer büyük ameliyatlar gibi riskler taşır. Hem Nuss prosedürü hem de modifiye Ravitch tekniği güvenli ve etkili prosedürler olsa da, nadir de olsa komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Pektus ekskavatumun cerrahi onarımından kaynaklanan olası komplikasyonlar şunları içerir:

 • Pnömotoraks (akciğer çevresinde hava).
  Kanama.
 • Plevral efüzyon (akciğer çevresinde sıvı).
 • Enfeksiyon.
 • Barın yer değiştirmesi.
 • Bar çıkarıldıktan sonra pektus ekskavatumun tekrarlaması (geri gelir).
 • Çevredeki yapılarda yaralanma.

Gelecekteki potansiyel tedaviler

Şu anda Pektus ekskavatumda çökük göğüs kemiğini kaldırmaya yardımcı olmak için vakum veya mıknatıs gibi tedaviler üzerinde çalışılmaktadır. Bu cihazlar en iyi genç hastalarda kullanılır. İnsanlar yaşlandıkça göğüs daha sert hale gelir ve bu da göğüs duvarı hareketini sınırlar.

Hastalığın her aşamasında sizlere yardımcı olabiliriz.

 • Kliniğimizde kapalı veya açık cerrahi metotlarla (Nuss prosedürü ve modifiye Ravitch tekniği ile) Pektus ekskavatum tedavisi güvenli ve başarılı bir şekilde yapılmaktadır.