Çocuk Göğüs Cerrahisi

Kliniğimizde modern çocuk göğüs cerrahisi kapsamında yenidoğandan başlayarak 18 yaşına kadar tüm bebeklik, çocukluk ve ergenlik çağı boyun bölgesi, göğüs kafesi, akciğer, yemek borusu, nefes borusu, diyafragma, akciğer zarları ve mediasten bölgesi cerrahi problemlerinin tedavisi kapalı ve açık cerrahi yöntemleriyle başarılı ve güvenli bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca çocukluk çağı göğüs travmalarının tedavisi ile nefes borusu ve yemek borusu yabancı cisimlerine endoskopik işlemler de kliniğimizce uygulanmaktadır.
Anne karnındaki bebeğin akciğerinde en sık tespit edilen hastalıklar Konjenital (Doğumsal) Kistik Adenomatoid Malformasyon (KKAM diye kısaltılır), Pulmoner Sekestrasyon ve Konjenital (Doğumsal) Lober Amfizem ameliyatları kliniğimizde yapılmaktadır.

Bir çocuğun, tümör veya doğuştan diyafragma fıtığı olsun, göğsünü etkileyen bir durumu varsa, o çocuğun göğüs cerrahi ekibinden özel bakım alması gerekir. Kliniğimizde göğüs cerrahları, yenidoğan ve çocuk hastaların doğumsal veya edinilmiş göğüs hastalıklarına özel olarak odaklanır ve tedavilerini yaparız.

Tedavi Ettiğimiz Koşullar

Ülkemizde çocuk göğüs cerrahisi ameliyatlarının en yoğun yapıldığı merkez konumundayız. Tedavi ettiğimiz hastalıkların bazıları şunlardır:

 • Akciğer Hidatik kisti
 • Kistik akciğer hastalığı (Akciğer Kistleri,
 • Konjenital Kistik
 • Adenomatoid Malformasyon)
 • Doğuştan diyafragma hernisi
 • Akciğer sekestrasyonları
 • Konjenital lober amfizem
 • Özofagus duplikasyonları (yemek borusu kistleri),
 • Trakeoözofageal fistüller (yemek borusu ve soluk borusu arasında anormal bağlantı)
 • Yemek borusu darlıkları
 • Göğüs kafesinin şekil bozuklukları (Güvercin
 • Göğsü, Kunduracı Göğsü)
 • Nöroblastomlar, lenfomalar, timik tümörler ve teratomlar dâhil göğüs tümörleri
 • Yemek borusu ve trakeayı etkileyen bronkojenik kistler
 • Aşırı terlemeye neden olan hiperhidroz
 • Akciğer ve göğüs kafesi travması
 • Pnömotoraks (çökmüş akciğer)
 • Yemek borusu ve soluk borusu yabancı cisimleri

Çocuklarda Minimal İnvaziv Göğüs Cerrahisi (Kapalı Göğüs Cerrahisi)

Minimal invaziv, küçük ve tek cilt kesisi ile kamera eşliğinde özel aletler kullanarak göğüs cerrahisi ameliyatları gerçekleştirilir. Kapalı göğüs ameliyatlarımız şunları içerir:

 • Pektus ekskavatum onarımı
 • Ampiyemin debridmanı (akciğer zarları arasındaki iltihabı boşaltma operasyonu)
 • Pnömotoraks (Akciğer sönmesi)
 • Akciğer biyopsisi/lobektomi
 • Bronkojenik kistler
 • Özofagus duplikasyonları
 • Akciğer metastaz rezeksiyonu
 • El ve koltuk altının aşırı terlemesi için sempatektomi
 • Timektomi
 • Diyafragma hernisi

Hastalığın her aşamasında sizlere yardımcı olabiliriz.

 • En kritik durumdaki bebekler için doğumdan sonraki saatler içinde yapılan cerrahi onarım da dâhil olmak üzere, kapalı ameliyat ve özel cihazlar (VATS) kullanılarak yüksek sayıda ameliyat tecrübesi ile çocuk göğüs cerrahisinde uzman bir kadro ile çalışıyoruz.